Tedd a jót!

XVI. évfolyam - 2016. április


KÉSZ HÍRLEVÉL
Jászberény
 
XVI. évfolyam 2016. április hó
               
 
Kedves Tagtársak! Kedves Testvérek!
 
2015 októbere óta eltelt időszak eseményeiről kívánom Önöket tájékoztatni:
Október 19-én vendégünk volt Csallóközi Zoltán, aki a Szoborsorsok a Kárpát-medencében (Felvidék) c. filmjét vetítette le, majd kérdéseket lehetett feltenni az alkotónak.
Október 28-án a KÉSZ Könyvek sorozat 5. kiadványát mutatták be a Jászok Egyesületénél Budapesten.
November 5-én az Egyházmegyei Szentségimádási Napon KÉSZ csoportunk együtt vett részt. Vezette: Taczman András.
November 16-án a jászfényszarui Mindenszentek plébánia közösségei Kiss Gábor plébános úr vezetésével érkeztek hozzánk egy baráti találkozóra.
December 7-én a hagyományos adventi esten Szántó József apát, plébános úr adventi gondolatait osztotta meg velünk.
2015. november 6. és 8. között az őszi küldöttgyűlést Budapesten, Józsefvárosban tartották, melyen Besenyi Vendel tagtársunk képviselt bennünket.
2016. évben az első rendezvényünk a tisztújító közgyűlés volt.
Dr. Suba György alapító elnök mandátuma lejárt, és korára való tekintettel nem indult a választáson. Molnár Györgyné titkár mandátuma szintén lejárt, családi elfoglaltságára való tekintettel nem kívánta tovább a titkári teendőket ellátni.
A közgyűlésen a tagság 75 %-a jelent meg.
Az régi/új tisztségviselők:
Vezetőség:
Elnök: Vargáné Deme Katalin szociálpedagógus
Titkár: Dr. Suba Györgyné népművelő
Pénztáros: Vidovich Lászlóné tanár
Küldött: Besenyi Vendel agrármérnök
Pótküldött: Egressy András gépjárműoktató
Helyi tisztségviselők:
Örökös tiszteletbeli elnök: Dr. Suba György orvos
Alelnök: Szabó Jánosné könyvtáros
Január 20-án és 21-én ökumenikus kölcsönös imádságos találkozó volt a Szent István házban, majd a református imaházban.
Február 8-án 18 órakor gróf Apponyi Albert halálának évfordulóján szentmisén emlékeztünk.
Február 15-én találkozót szerveztünk a helyi média képviselőivel. Itt üdvözölhettük a KÉSZ gyöngyösi csoportjának küldötteit.
Március 19-én a KÉSZ országos zarándoklatán, Egerben csoportunkból 8 fő vett részt.
Március 17-e és 20-a között a nagyböjti lelkigyakorlatot Takács Tamás tábori lelkész tartotta.
Március 29-én Takács M. Klarissza ferences szegénygondozó nővér és rendtársai tartottak vetítettképes előadást.
Április 9-én KÉSZ csoportunk Kassára és Jászóra látogatott, ahol a Felvidék/ma és a Rákóczi Szövetség vezetői kalauzolták őket.
Április 21-én az Isten Országának munkásai Jászberényben c. KÉSZ- könyv bemutatója lesz Gyöngyösön.
Április 23-án a KÉSZ küldöttgyűlést Kiskunfélegyházán tartják meg.
Április 25-én P. Lányi Béla verbita szerzetes tart vetítettképes előadást a Cebuban (Fülöp-szigetek) tartott 51. Eucharisztikus Világtalálkozóról.
Április 29-én a KÉSZ gyöngyösi csoportja hív bennünket, P. Kiss Szaléz vértanúra emlékeznek.
Május 7-én az Irgalmasság Rendkívüli Szentéve és a bazilika felszentelésének 170. évfordulója alkalmából egyházmegyei zarándoklaton vesznek részt a jászberényi egyházközségek, közöttük tagjaink is.
Elkészült „Az idők jelei” c. kiadvány, mely a keresztény értelmiség helyzetértékelését elemzi, valamint vázolja a jövőképét. Dr. Osztie Zoltán elnök vezetésével Jászberényben június 9-én szervezünk konferenciát, egyházi élet és család témakörben.
Május 27-én, pénteken gróf Apponyi Albert aranydiplomás országgyűlési képviselőnk születésének 170. évfordulója alkalmából szervezünk ünnepséget.
Június 20-án a meghurcolt szerzetesekre emlékezünk.
Kitüntetettjeink:
Dr. Klinkó Anna tagtársunknak 2015. október 23-án a Vitézi Lovagrend Világszervezete Országos Elnöksége a VITÉZI KISKERESZT kitüntetést adományozta.
Szőke József november 21-én, 80. születésnapja alkalmából a PRO MAGNANIMITATE TUA (Nagylelkűségedért) érseki elismerés bronz fokozatát kapta, valamint Ferenc pápától Apostoli Áldásban részesült.
Január 18-án, a tisztújító közgyűlésen dr. Suba György leköszönő alapító elnök Szántó József apátplébános úrtól átvette a Ferenc pápa által adományozott APOSTOLI ÁLDÁST.
Szintén APOSTOLI ÁLDÁSBAN részesült a KÉSZ tagsága is, a 15 éves áldásos tevékenységük elismeréseképpen, melyet az új elnök, Vargáné Deme Katalin vett át.
Április 2-án Jászberény Város Napján  KÉSZ csoportunk − a város érdekében kifejtett szakrális és kulturális tevékenysége elismeréseképpen − megkapta a Pro Urbe Jászberény kitüntetést, amelyet Vargáné Deme Katalin elnök asszony vett át.
Szabó Jánosné alelnök ugyanekkor kapott Sípos Orbán díjat.
A kitüntetetteknek gratulálunk a megszolgált és megérdemelt elismeréshez.
 
                 
KÉSZ-HÍRLEVÉL a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jászberényi csoportjának tagsági értesítője. Megjelenik: évente háromszor. Szerkeszti: Dr. Suba Györgyné, titkár Tel/Fax:57/ 412-167. E-mail: subadoktor2@gmail.com
 
 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Jászberény, 2014