Tedd a jót!

Szent Rozália díjasok


 

 
 
 

2009-ben Szent Rozália-díjat alapítottunk, amellyel olyan személyt szeretnénk elismerni, aki értékrendjével, életútjával, közéleti szerepvállalásával erre érdemesnek találtatik, aki keresztényi alázattal az egyházért, a városért és a Jászságért kiemelkedően sokat fáradozott. A díj odaítéléséről egy kuratórium dönt. Elnöke, Szádvári Gábor, tagjai, Erős Sándorné, Molnár Györgyné, Tábi Istvánné. A díjazottak emléklapot kapnak, és a nevüket a Szent Rozália-kápolnában elhelyezett márványtáblán örökítjük meg.


 
 
 
 
 
 
 
Eddigi kitüntetettjeink:

2009-ben a díjazottak: Beniczki Béla főkántor; Farkas István hittanár, érseki tanácsos, plébános; Farkas Mátyás apát, plébános, a KÉSZ alapító elnöke; Habencius Anna Villana szerzetesnővér O.S.D.; Kovács József címzetes kanonok, plébános; Sólyom József esperes, plébános; Vajk Alajos Atanáz ciszter paptanár (Valamennyi posztumusz)
2010-ben díjazott:
Tóth Ilona Aquinata ferences szegénygondozó nővér S.P.S.
2011-ben díjazott:
Demeter Mátyás érseki tanácsos
2012-ben díjazott:
Tábi István gépészmérnök, az egyházi képviselő-testület tiszteletbeli elnöke
2013-ban díjazott:
Dr. Medvegy János apát, plébános
2014-ben díjazott:
Csikó Péter harangozó
2015-ben díjazott:
Németh István a jászberényi Szentkúti plébánia képviselőtestületének elnöke
2016. évi díjazott:
Sisa Menyhért a jászberényi Jézus Neve templom kántora
 
 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Jászberény, 2014