Tedd a jót!

XIII. évfolyam - 2013. október


KÉSZ HÍRLEVÉL
 
KÉSZ-HÍRLEVÉL a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jászberényi szervezetének tagsági értesítője. Megjelenik: évente háromszor.
Szerkeszti: Dr. Suba Györgyné Tel/fax:57/412-167 E-mail: subadoktor@gmail.com
 
 
KÉSZ HÍRLEVÉL
JÁSZBERÉNY
XIII. évfolyam     2013. október
 
 
Kedves Tagtársak!
 
Ez év május végén készítettük el az előző Hírlevelünket. Az azóta történt eseményekről szeretném Önöket tájékoztatni.
Június 18-án Taczman András diakónus vezetésével
emlékeztünk a jászberényi rendházban elhunyt szerzetesnővérekre az Újtemetőben.
Június 21-23-án rendezték meg városunkban a JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓT, amelyen részt vettünk, de a szervezési munkákban nem jeleskedtünk!
Július 15-én szalonnasütést szerveztünk.
Szeptember 1-jén a Szent Rozália-díjat a kuratórium dr. Medvegy János apát, plébánosnak ítélte oda. A Szent Rozália-napi búcsúi szentmisét dr. Medvegy János mezőkövesdi apát, plébános és Szántó József jászberényi apát, plébános mutatta be. A szentmise után Szádvári Gábor, a kuratórium elnöke méltatta a kitüntetett érdemeit. A díjat dr. Suba György nyújtotta át dr. Medvegy Jánosnak, egykori lelki vezetőnknek.
Az ARS SACRA FESZTIVÁL (Szakrális Művészetek Hete) országos programsorozatba a Jászok Egyesületével együtt már a harmadik alkalommal kapcsolódtunk be az alábbi eseményekkel:
Szeptember 14-én: Templomok éjszakája a Szentkúti templomban
A templomot Benke László, Jászberényben élő és alkotó festőművész festette száz évvel ezelőtt. A szentmise után az alkotásokat az évforduló alkalmából a művész fia, ifj. Benke László művésztanár mutatta be. Ezután Besenyi Vendel helytörténész vezetésével megismerkedhettünk a templombelső berendezéseivel.
Szeptember 16-án a városi könyvtár tetőtéri galériájában szakrális képzőművészeti kiállítást szerveztünk. Megnyitotta: Telek Béla művésztanár
A kiállítás megnyitása után előadás hangzott el „Keresztény történelemszemlélet” címmel. Előadó dr. Hegedűs András, a Prímási és Főkáptalani Levéltár (Esztergom) igazgatója volt.
Szeptember 21-én a Szentkúti templomban a jászberényi katolikus templomok mellett működő keresztény civil szervezetek találkozója volt.
Szentmisét mutatott be Dombi Ferenc káplán atya a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzenei tanszékének Schola Academica kórusa közreműködésével. Vezette: Mizsei Zoltán DLA, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora.
Rendezvényeinket támogatta: a Jászok Egyesülete, Jászberény Város Önkormányzata, az Egri Főegyházmegyei Hatóság. Köszönjük!
A pályázatokkal időben, 2013. szeptember 26-án elszámoltunk.
A Palóc Társasággal három éve tartó kapcsolatunk alatt az együttműködés több állomása után kész- csoportunk egy Ipoly menti túrára indult, amelynek első állomása Ipolybalog koronás temploma volt. Nagy András városkapcsolati tanácsnok, Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató, Bugyi Gábor múzeumi főmunkatárs elfogadta a meghívást, és az ötvenfős csoport tagjaként részt vettek a látogatáson.
Ipolybalogon Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke, György Ferenc helyi plébános és a hívek nagy szeretettel fogadták a csoportot. Szentmisét mutatott be Dombi Ferenc jászberényi káplán atya, majd György Ferenc atya ismertette a templom történetét, és bemutatta magyar Szent Korona hiteles másolatát.
Számos település magyar emlékhelyeit a Palóc Társaság hozta rendbe, emléktáblákat, domborműveket, szobrokat állíttattak, sírkerteket tisztítottak ki, emlékfákat telepítettek, házakat renováltak, könyveket adtak ki. Az egykori magyar településeken elhelyezik rovásírással a helységjelző táblákat.
Számon tartják a történelmi évfordulókat, neves emberek születésnapját.
Z. Urbán Aladár lelkesen, néha szomorúan számolt be sikereikről és kudarcaikról. A magyar nyelv megőrzését, a magyarságtudat erősítését, a szülőföldön maradás szükségességét hangsúlyozta. A kis falvak elnéptelenedése, a magyar tannyelvű iskolák számának csökkenése nem sok jót ígér. De ők töretlenül mentik, ami menthető.
Az őszi küldöttgyűlést október 26-án Budapesten, Budatétényben szervezték meg, amelyen Besenyi Vendel tagtársunk vett részt. Röviden összegeztük a beszámolóját:
A tanácskozás helye a Tomori Pál Főiskola volt. Az intézmény igazgatója bemutatta az iskolát.
Csorba Gábor, a KÉSZ társelnöke, levezető elnök néhány közérdekű bejelentést tett:
November 10-11-én, a lengyel függetlenség napján buszt indítanak Lengyelországba.
A székelyek nagy menetelése napján a civil szervezetek a volt jugoszláv nagykövetség elől a román nagykövetségre menetelnek október 27-én.
A JEL c. folyóirat megújítása folyamatban van.
Elnöki beszámolóban Osztie Zoltán megköszönte mindenki munkáját.
Szólt a nemzeti egység fontosságáról, amelyhez kritikusan áll hozzá az Európai Unió. Az EU-n belül nekünk, magyaroknak magyarnak kell lennünk.
Az egyházban most van a Hit éve, jövőre a remény és azután a szeretet éve lesz.
2014 legyen az Alkotmány éve! A helyi csoportokban legyen központi téma, ismerjük meg Magyarország alaptörvényét!
Legyen célunk jövőre a médiában történő markáns megjelenés!
Éljünk a helyi sajtó adta lehetőségekkel!
Karizmatikus vezetőkkel dolgozzunk a nemzet felemelkedése érdekében! A közeljövőben lesz a KÉSZ- kongresszus, melynek mottója: „A hit a nemzet megtartó ereje”
Beszámolt a KÉSZ Akadémiáról. Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
A máriavölgyi országos KÉSZ zarándoklatnál 1000-1200 emberre számítottak és ezzel szemben 4000 körül volt a részt vevők száma.
Az aláírásgyűjtési akció sikeres volt.
A küldöttgyűlés elfogadta a javaslatot, és a 2014. év az Alkotmány éve lesz.
Az alapszabály-módosítást elnapolták.
 
A 2014. évi országos programjaink:
2014-ben 25 éves lesz a KÉSZ. Az emlékülés 2014. február 15-én lesz.
2014. március 21. és 23. között a vajdasági mészárlás évfordulójára a megemlékezés jegyében háromnapos emléktúrát szervez a KÉSZ a délvidéki KÉK-kel közösen, és meglátogatják a legjelentősebb emlékhelyeket. Szabadka, Újvidék, Óbecse környékét keresnék fel.
A KÉK egyik küldötte beszámolt arról, hogy a már kutatható adatok birtokában megközelítőleg tudható, hogy 1944–45. évben hol és hány ember lett áldozata az atrocitásoknak.
A tavaszi küldöttgyűlés Százhalombattán lesz április 11. és 13. között, de ez függ a tavaszi országgyűlési választásoktól.
A 2015. évi tavaszi küldöttgyűlés színhelye Pápa lesz.
2014. október 11-én az őszi országos zarándoklatot a délvidéki Doroszlóra szervezik.
Az őszi küldöttgyűlés Budapesten lesz október 7. és 9. között.
Szabó Károly, a délvidéki KÉK elnöke beszámol a tevékenységükről:
Három éve, hogy a magyarországi KÉSZ-szel aláírták az együttműködési szerződést.
A tolnai csoporttal tartanak közelebbi kapcsolatot.
A magyar mintára áprilisban ők is megtartották az országos KÉK-küldöttgyűlést.
Megkezdték a vajdasági mártírsírok felkutatását és gondozását.
A szabadkai irodájukban egy fő állandó munkatársuk dolgozik, a munkadíjat a Barankovics Alapítvány fizeti.
Az elnökség előterjesztést tett a 2013. évi díjazottakra:
Szent Adalbert-díjat kap Lezsák Sándor.
Csanád Béla-díjat kap a Martinovics házaspár, ők vezetik 18 éve az érdi csoportot.
A helyi csoportok beszámolója következett. A küldöttek eredményeiket és gondjaikat osztották meg a jelenlévőkkel:
A miskolci csoport „Az év társadalmi szervezete” kitüntetést kapta Miskolc várostól. A Miskolci Keresztény Szemle évente négyszer jelenik meg az ő szerkesztésükben.
Érdekes volt a keceli beszámoló. Küldöttjük részletesen, számokkal alátámasztva ismertette a kormány népesedés-politikájával kapcsolatos adóarány változásokat a jövő évre vonatkozólag.
A jászberényi 2013. évi eseményekről Besenyi Vendel küldött tagtársunk számolt be.
Többek részéről elhangzott, hogy szervezzünk régiós találkozókat, ahová meghívhatnánk az adott egyházmegye főpásztorát. (A jászberényi régió határa kiterjed pl. az egri, a váci egyházmegyére is.)
Fontosnak tartanák a szakrális hagyományok ápolását.
 
Itthon:
Szeptember hónap folyamán tagjaink közül többen részt vettek a plébániai könyvtár rendezésében: Bartha László, Bolla Jánosné, Dezső György, dr. Klinkó Anna, Mizsei Béla, dr. Suba Györgyné, Streitmann András, Streitmann Andrásné, Szabó Jánosné, Szőke József, Túróczi György, Vidovich Lászlóné, a könyvtár dolgozói és a diakónus.
 
Kitüntetettjeink:
A Szent István napjához kapcsolódó ünnepségeken tagjaink közül is részesültek kitüntetésben:
Fodor István Ferenc kapta a megyei önkormányzat Közművelődési díját a honismereti szakkörben és egyéb civil szervezetekben végzett áldozatos munkáért, valamint a vidékfejlesztési miniszter (Fazekas Sándor) elismerő oklevelét a honismereti mozgalomban és más civil szervezetekben végzett munkájáért.
KÉSZ-csoportunk előterjesztése alapján Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért díjat vehetett át dr. Suba György Szent István ünnep alkalmából.
A jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület javaslatára dr. Suba Györgyné Déryné-emlékplakettet kapott a jászberényi származású színművésznő születésnapja alkalmából.
2013. július 18-án örökre búcsút vettünk Misi Éva tagtársunktól. Emlékét megőrizzük.
Úgy döntöttünk, hogy az októberi, talán a novemberi programunkat is kihagyjuk, megvárjuk, amíg a Szent István Ház elkészül. Ennek időpontja még ismeretlen… Működésünkhöz nagyon hiányzik!
November 4-én, a nemzeti gyásznapon este 18 órakor szentmise, gyertyagyújtás lesz. Kérjük, ezen minél többen vegyünk részt!
November 5-én egész napos szentségimádás lesz. A KÉSZ tagokat 14-15 óra között várjuk a főtemplomba.
 
Ezúton is köszönöm mindenkinek a támogató részvételét és a programjaink megvalósításában végzett áldozatos munkáját.                                                                                                
 
Dr. Suba György elnök
 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Jászberény, 2014