Tedd a jót!

2013-as esztendő eseményei


2013. január 21. KÉSZ-taggyűlést tartottunk. Összegeztük az előző évet, jóváhagytuk az ez évi programtervünket.
 
2013. február 7. Gróf Apponyi Albertre emlékeztünk a szobránál, majd a főtemplomban emlékmisét szolgáltattunk. Csatlakozott a városi önkormányzat, a Jász Múzeum és a Jászok Egyesületének helyi csoportja.
 
2013. február 8. Gróf Apponyi Albert, Jászberény város aranymandátumos képviselőjének emléke előtt halálának 80. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepségen és szentmisén róttuk le kegyeletünket. Nyughelyén, Eberhartban (Malinovo) a községi önkormányzat és a CSEMADOK nagyszabású megemlékezést tartott, amelyen Jászberény várost dr. Magyar Levente önkormányzati képviselő, tagtársunk, a Jászok Egyesületét dr. Dobos László ügyvivő képviselte.
 
2013. május 23. KÉSZ-csoportunk tagjai Eberhartban szentmisén emlékeztek, és megkoszorúzták gróf Apponyi Albert síremlékét.
 
2013. február 18. Gróf Apponyi Albert életéről Anka László történész tartott előadást.
 
2013. március 3. Egy HUM–KÉSZ nyertes pályázatnak, a KDNP-nek, a Jászok Egyesületének, dr. Dobos László nagylelkű támogatásának, a Jézus Neve-plébániának, P. Kálmán Peregrin rendházfőnöknek és az Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthonának a közreműködésével sikerült emléktáblát állítani a hét ferences vértanúnak. Emlékükre a szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek nagyszámú segédlettel mutatta be, majd felszentelte az emléktáblát.
 
2013. március 24. Megkeresett bennünket Mihályi János, a Mária Út Közhasznú Egyesület önkéntese. Ismertette, hogy céljuk a Közép-Európa Szűz Mária kegyhelyeit összekötő zarándok- és turistaút létrehozása. A jászberényi fogadók nevében jó szándékú támogatásunkról és együttműködésünkről biztosítottuk őket. A közös munkálkodás reményében jó szívvel köszöntünk el egymástól. Időközben a jászsági Mária-út hálózat összefogását elvállalta Borbás Ferenc jászkapitány, és keresi a helyi segítőket.
 
2013. április 15. Az ősszel már beszámoltunk róla, hogy a felvidéki Palóc Társaság megjelentette Sajó Sándor költő gyűjteményes verseskötetét. A könyvet a Lehel Vezér Gimnáziumban Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke mutatta be. Közreműködött: Czeglédy Botond rimaszombati, Berkó Boglárka, Körei-Nagy Kristóf, Rigó Renáta, a jászberényi LVG tanulói. Ezután a megemlékezés koszorúját helyeztük el a költő emléktáblájánál.
 
2013. május 19-20-21-én volt a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tavaszi küldöttgyűlése. A jászberényi csoportot Besenyi Vendel küldött és Egressy András pótküldött képviselte.
A gyűlés helye Szabadka (Subotica, Szerbia, Délvidék) volt. A rendezvényt a szerbiai Keresztény Értelmiségiek Köre (KÉK) és a KÉSZ közösen szervezte
 
2013. május 16-án, csütörtökön, 17.30-kor Veres József ikonfestő kiállítása volt a főtemplomban.
 
2013. május 25-én, szombaton, 19 órakor szentmisén emlékeztünk a Kettős Szentév eseményeire.
 
2013. május 27-én, hétfőn, 17 órakor a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus és a Szent István év jászberényi kapcsolódásairól hangzott el előadás a Jász Múzeumban.
 
2013. június 18-án Taczman András diakónus vezetésével emlékeztünk a jászberényi rendházban elhunyt szerzetesnővérekre az Új temetőben.
 
2013. július 15-én szalonnasütést szerveztünk.
 
2013. augusztus 11-én, a Nagyboldogasszony-napi búcsú alkalmával Szántó József lelki vezetőnk felkérésére Szabó Jánosné, Molnár Györgyné és Vidovich Lászlóné megszervezte a népénekesek részvételét.
 
2013. szeptember 1-jén a Szent Rozália-díjat a kuratórium dr. Medvegy János apát, plébánosnak ítélte oda. A Szent Rozália-napi búcsúi szentmisét dr. Medvegy János mezőkövesdi apát, plébános és Szántó József jászberényi apát, plébános mutatta be. A szentmise után Szádvári Gábor, a kuratórium elnöke méltatta a kitüntetett érdemeit.
 
2013. A Jászok Egyesületével együtt már a harmadik alkalommal szerveztük meg ARS SACRA Fesztivál (Szakrális Művészetek Hete) programjait.
 
2013. szeptember 14-én: Templomok éjszakája a Szentkúti-templomban. A templomot Benke László, Jászberényben élő és alkotó festőművész festette száz évvel ezelőtt. A szentmise után az alkotásokat az évforduló alkalmából a művész fia, ifj. Benke László művésztanár mutatta be. Ezután Besenyi Vendel helytörténész vezetésével megismerkedhettünk a templombelső berendezéseivel.
 
2013. szeptember 16-án a városi könyvtár tetőtéri galériájában szakrális képzőművészeti kiállítást szerveztünk. Megnyitotta: Telek Béla művésztanár A kiállítás megnyitása után előadás hangzott el „Keresztény történelemszemlélet” címmel. Előadó dr. Hegedűs András, a Prímási és Főkáptalani Levéltár (Esztergom) igazgatója volt.
 
2013. szeptember 21-én a Szentkúti-templomban a jászberényi katolikus templomok mellett működő keresztény civil szervezetek találkozója volt. Szentmisét mutatott be Dombi Ferenc káplán atya a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzenei tanszékének Schola Academica kórusa közreműködésével. Vezette: Mizsei Zoltán DLA, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora.
Rendezvényeinket támogatta: a Jászok Egyesülete, dr. Dobos László, Jászberény Város Önkormányzata, az Egri Főegyházmegyei Hatóság. Nagylelkűségüket ezúton is megköszönjük.
 
2013. október 3-án a Palóc Társaság meghívására Ipolybalogra szerveztünk egy zarándokutat.
 
2013. október 26-án szervezték meg a KÉSZ őszi küldöttgyűlését Budapesten, Budatétényben, amelyen Besenyi Vendel tagtársunk vett részt.
 
2013. november 4-én, a nemzeti gyásznapon este 18 órakor szentmisén, gyertyagyújtással, koszorúzással emlékeztünk az ’56-os jászberényi eseményekre.
 
2013. november 9-én a Országházban megtartott  KÉSZ IX. kongresszusán három fővel képviseltettük magunkat.
 
2013. november 5-én egész napos szentségimádáson vettünk részt.
 
2013. november 18-án a jászapáti egyházközség keresztény civil szervezeteinek képviselői érkeztek hozzánk. Kladiva Imre Jászságért-díjas kanonok, plébános mutatta be a jászapáti templomot és közösségeit.
 
2013. december 9-én adventi est volt.
 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Jászberény, 2014