Tedd a jót!

Üdv az Olvasónak (Dr. Suba Györgyné írása)


Üdv az Olvasónak!

 

Többen kérdezik, hogy az egyesületünk nevében szerepelő „keresztény” és az „értelmiségi” fogalom mit is jelent. Nem egyszerű megfogalmazni. Keresztény az, aki a krisztusi tanokon alapuló vallást követi, aki hisz Jézus Krisztusban, aki a hitét megvallja, gyakorolja, és a keresztény értékek szerint él. Ki az értelmiségi? Ennek megfogalmazásához idézek egy meghatározást, amelynek szerzőjét nem ismerem, de elfogadom: „Igényesen minőséget alkotó, módszeresen figyelő, kérdező, kereső, rendszerező, értékelő, az igazságot kutató. Az, aki sokoldalú tájékozottságra törekszik. Aki példává nemesíti magát.” Mondhatnánk e kettő ötvözete a keresztény értelmiségi. De ez annál több, mert a KÉSZ egy közösség. Olyan emberek közössége, amely a keresztényi és értelmiségi mivoltából eredően egyfajta értékítéletet nyújt és irányt mutat. A fentiek alapján foglal állást valami mellett, vagy éppen utasít el.

2000 nyarán Farkas Mátyás apát plébános úrral és feleségemmel beszélgettünk a plébánián. Az apát úr említette, hogy szeretné megalakítani a KÉSZ jászberényi csoportját, és a segítségünket kérte. Kezünkbe nyomta az alapszabályt, felhívta figyelmünket, hogy figyelmesen tanulmányozzuk át. A felkérés különösen felkeltette az érdeklődésemet, hiszen beleszülettem egy keresztény, vallását gyakorló értelmiségi családba, ahol becsülete volt a hitnek, a tudásnak, a műveltségnek. A keresztény közösségi élet sem volt idegen tőlem, hiszen édesapám, öcsém és magam is aktív cserkészek voltunk.

                A szervezés kezdeti szakaszában már kitűnt, hogy szívesen társulnak hozzánk az emberek, hiszen az alapítási létszámunk már akkor hatvan fő körül mozgott, ma is 71 fő aktív, tagdíjat fizető tagunk van.

Szerencsésnek érzem magamat. Nagyszerű lelki vezetőink voltak, és van ma is. Nyitott, jó szándékú, segítőkész vezetőséget, tagságot tudhatok magam mögött. A megvalósítás közös munka, de nem hallgathatom el, milyen részt vállal ebből a feleségem, aki nem tisztségviselő, de társam a munkában, és tevékenységünk motorja.

Úgy tűnt és tűnik, hogy erre a keresztény civil szervezetre szükség volt a városban, hiányt pótolt és pótol ma is. Ahol tervszerű, rendszeres, következetes és folyamatos a munka a programokkal, ott jó közösség jön létre. Nálunk az előadások többsége hitünket és közösségünket hivatott erősíteni. Rendezvényeink nyitottak és látogatottak. A helyi sajtó a meghívóinkat közzéteszi. Szerencsések vagyunk, mert a nálunk történtekről dr. Farkas Ferenc főiskolai tanár, tagtársunk folyamatosan tudósít a helyi sajtóban.

Úgy értékelem, hogy mindazzal az eredménnyel, amit magáénak tudhat a csoportunk, rangot vívott ki a városban és az országban. Amit a leglényegesebbnek tartok, hogy keresztény lelkiségű, értelmiségi közösséget sikerült kialakítani Jászberényben.

E weblap létrehozásával szeretnénk kaput nyitni, hogy közösségünk életébe betekinthessenek a hívő és nem hívő érdeklődők, és együtt részesülhessünk Krisztus áldó jóságában.

 

   Dr. Suba György a jászberényi csoport elnöke 2016-ig

 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Jászberény, 2014