Tedd a jót!

Támogatóink


Elsősorban a jászberényi Nagyboldogasszony-főplébánia és annak a mindenkori plébánosa, a lelki vezetőnk. Úgy mondjuk, „ha jó a kapcsolatunk a plébánossal, szárnyal a KÉSZ.” Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nincs okunk a panaszra. Néhai Farkas Mátyás apát úr indítványozta a csoportunk létrehozását, de az alakuló ülésünkön, hirtelen bekövetkezett halála miatt, már nagylelkű utódja, dr. Lengyel Gyula plébános atya jelent meg. Rövid jászberényi tartózkodása idején együtt állítottunk emléktáblát Farkas Mátyás apát úr emlékére. Tőle anyagi segítséget is kaptunk, amely az indulásnál nélkülözhetetlen volt. Dr. Medvegy János apát, plébánosnak tíz évig élvezhettük áldásos segítségét, igazi közösségépítő és támogató lelkipásztor. Az ő idejében élettel teli tevékenység folyt a Szent István Házban. Ő különösen nagy szeretetnek és népszerűségnek örvendett a hívek körében. Szántó József apát, plébános, főesperes úrtól is megkapunk minden segítséget. A közösségek munkájához nélkülözhetetlen a megfelelő közösségi ház. Farkas Mátyás apát úr fáradozásának gyümölcse a Szent István Ház. Ennek hiányát akkor éreztük, amikor egy évig nem volt megfelelő helyünk. Szántó József apát, plébános szorgalmazása eredményeképpen a felújítás 2013 novemberében befejeződött, és reméljük, hogy a közösségek ismét élettel töltik meg.

 

Az Egri Főegyházmegye figyelemmel kíséri a csoportunk életét. Az erkölcsi támogatás mellett számos alkalommal kaptunk anyagi támogatást is könyvkiadáshoz, az Egyházi Népénekes Találkozók és az ARS SACRA Fesztivál megrendezéséhez.

 

A Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona és a Jézus Szíve-plébánia alapításunk óta számtalanszor segített, helyet adott a rendezvényeink megvalósításához.

 

Egy-egy rendezvényünkhöz a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés mindenkori elnökétől többször kaptunk támogatást.

 

Jászberény Város Önkormányzatával a kapcsolatunk, kisebb szünet után, különösen Nagy András várostanácsnok hozzáállásának köszönhetően, igen jó. Rendezvényeinket a pályázatok révén korrekt módon támogatják. Figyelemmel kísérik, és számon tartják a tevékenységünket.

 

Kitűnő kapcsolatot építettünk ki a város intézményeivel is: A Jász Múzeum, a JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a városi könyvtár, a Déryné Művelődési Központ), a Hamza Múzeum és a Lehel Vezér Gimnázium, a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola stb.

 

A médiával a kapcsolatunk nagyon jó, JÁSZ TRIO TV, Jászkürt, Jászkürt Újság, Új Néplap, Redemptio. A KÉSZ életéről, rendezvényeinkről időben és korrekt módon adnak tájékoztatást. 

 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Jászberény, 2014