Tedd a jót!

XV. évfolyam - 2015. május


KÉSZ HÍRLEVÉL
JÁSZBERÉNY
 
XV. évfolyam                                 2015. május
 
 

Kedves Tagtársak!
 
Ez évben először foglalom össze az eddigi eseményeket.

Csoportunk ez évben emlékezik alapításának 15. évfordulójára.

Az évfordulós megemlékezést szeptemberben az ARS SACRA FESZTIVÁL keretében szervezzük meg, melyre az előkészületek már januárban megkezdődtek. (A program tervezése, a pályázatok benyújtása, az emlékkönyvecske készítése stb.)

Ferenc pápa bejelentette: 2015 az Istennek szentelt életek éve lesz. Csoportunk egy könyv készítésével kapcsolódik az események sorozatához, a kézirat már a nyomdába került. Az anyagi fedezet előteremtése folyamatban van. Az előfizetők gyűjtése kiemelt feladataink közé tartozik, hiszen a kiadási költségek jelentős részét ebből fedezzük. A könyv terjedelme 800 oldal, keménykötésben, jó minőségű papírral készül. Több mint 450 életrajzot tartalmaz 1546-tól 2015-ig. Előfizetési ára 3500 Ft. A munka megjelenése szeptemberben várható. A könyv kiadásában részt vesz a jászberényi Nagyboldogasszony-főplébánia és a Jászok Egyesülete is.

 

Eddigi jelesebb események:
 
Január 19-én, hétfőn 17 órakor közgyűlést tartottunk, jóváhagytuk a 2014. évi elnöki beszámolót és a 2015. évi munkatervet.
Február 8-án, vasárnap 18 órakor gróf Apponyi Albert halálának évfordulóján szentmisén emlékeztünk a város aranydiplomás képviselőjére.
Február 16-án, hétfőn 17 órakor Vidovich Kálmán, a 298. számú Lehel vezér cserkészcsapat parancsnoka: „Zarándoklat a Fekete Madonnához” c. előadását hallgathattuk meg. (A czestochowai gyalogos zarándokút emlékeit idézte meg.)
Február 24-én, kedden 17 órakor Budapesten a Jászok Egyesületének a vendégei voltunk, ahol a KÉSZ csoportunk 15 éves tevékenységét mutattuk be.
Március 16-án vendégeink voltak: Rigó László, Rimaszombat alpolgármestere, Pósa Dénes, a Rákóczi Szövetség balogvölgyi helyi szervezetének alelnöke és Homoly Erzsébet, a Felvidék.ma hírportál főszerkesztője.
A beszélgetés témája: „A magyarság megmaradása a határon túl”.
Április 2−4-ig, háromnapos lelkigyakorlaton vettünk részt, melynek vezetője Stella Leontin, balassagyarmati plébános volt.
Április 9-én ökumenikus találkozón voltunk a református gyülekezetben, ahol Petrics Anna tanárnő vezetésével a gyülekezet tagjainak műsorát tekinthettük meg.
Április 20-án, a magyar költészet napja alkalmából Szabó Jánosné Taczman Mária nyugalmazott könyvtárigazgató „Fényt hagyni magunk után!” c. előadásával tartott megemlékezést Mécs László költő születésének 120. évfordulója alkalmából. Közreműködtek: Bíró Éva tanuló és Pócz István tanár (Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola), valamint Pócz Réka tanuló (Lehel Vezér Gimnázium).
Április 23-án gömöri látogatásra utaztunk, ahol a Felvidék.ma és a Rákóczi Szövetség balogvölgyi szervezetének vendégei voltunk. Homoly Erzsébet és Pósa Dénes barátaink kalauzoltak bennünket. A gömöri táj természeti és épített szépségei mellett egyéb helyi jellegzetességekkel is megismerkedhettünk. Koszorúzások, megemlékezések alakalmával is erősítettük összetartozásunkat.
 
Központi KÉSZ eseményekről:
 
2015. április 10. és 12. között Pápán tartotta tavaszi küldöttgyűlését a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ).
Csoportunkat Besenyi Vendel és Egressy András tagtársunk képviselte.
Kiemelés a jegyzőkönyvből:
„Dr. Osztie Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta a küldöttgyűlést. Külön szeretettel köszöntötte Pásztor Pascal atyát, Kurmay Sándort, aki Beregszászról érkezett, valamint Szabó Károlyt és kísérőit a Vajdaságból.
Osztie Zoltán: Visszatekintés a tavalyi esztendőre:
A KÉSZ fennállásának 25. évfordulóját ünnepeltük a Gödöllői Királyi Kastélyban.
Soha nem fogjuk elfelejteni a délvidéki mészárlások 70. évfordulója alkalmából 2014 márciusában szervezett emlék utunkat.
Ezzel kapcsolatban rendeztük meg Százhalombattán a Délvidéki Magyar Golgota c. kiállítást, mely az 1944−45-ös vajdasági mészárlásoknak az emlékére készült.
Az engesztelő zarándoklat ebben az évben Doroszlón volt. Kb. 700-an voltunk.
Szeptemberben Stuttgartban együttműködési megállapodást írtunk alá a kassai, felvidéki társszervezetünkkel, a Szent Gellért evangelizációs központtal és a stuttgarti magyar közösséggel. Így bővült az a kör, melynek első tagja a KÉK volt.
Szatmárnémeti és Kolozsvár volt a következő állomásunk. Szeptemberben jártunk ott, melynek eredményeként legutóbbi programunkon részt vett a kolozsvári főesperes egy szociális testvérrel, dr. Gábor Csillával, a Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának professzorával.
Pozsonyban is jártunk dr. Galgóczy Gábor alelnök úrral a közelmúltban. A Szent Kinga-kör az a magyarokat összefogó szervezet, amely társszervezet lehet számunkra Pozsonyban. Említettük már korábban, hogy a Felvidéken mennyire nagy a különbség a keleti és a nyugati régió között. Ezért is volt számunkra fontos, hogy Pozsonyban is találjunk kapcsolatot. Nagy reményekkel tekintünk ehhez a csatlakozáshoz is, hiszen egy fiatal, agilis, magyar szívű és lelkű paptestvérre találtunk ott.
Fontos esemény volt még részvételünk a Szent Erzsébet-búcsún Kassán.
A tavalyi esztendőben három új csoporttal gazdagodott a KÉSZ: Zalaszentgróton, Budaörsön és Szigetszentmiklóson alakult csoport.
Két könyvre vagyunk nagyon büszkék, melyek az elmúlt esztendőben jelentek meg. A hit nemzetmegtartó ereje és Az emberhez méltó megoldás című kötetünkről van szó.
A JEL újságot sikerült átállítanunk online formára. Egy igényes, szép internetes felületet hoztunk létre, mely eléri célját, és rengetegen látogatják. Felhívom a figyelmet arra, hogy ez és a megújuló honlapunk is felületet biztosít a megszólalásunkhoz, a bemutatkozásunkhoz, tanulmányok megjelenéséhez. Fiatalok jöttek hozzám a minap, hogy szeretnék megjelentetni szakdolgozatukat. Erre is tudunk majd lehetőséget biztosítani a tanulmányok címszó alatt.
A 2015. évi programjaink:
     Új régiós körútra indulunk Pascal atyával. Kérem a régióvezetőket, hogy időpontot egyeztessünk majd. Szervezzék meg a régiós körutat úgy, ahogy egyszer már ez megvalósult. Ez jó alkalom arra is, hogy a régiók újra-működését is erősítsük.
     A magyar keresztény értelmiség ökumenéje című munkahétvége, amely február 20. és 22. között zajlott, bőséges feladatot tár elénk. Nyilván nem volt elegendő, hogy megfogalmazzuk a célokat, hanem meg is kell valósítani azokat. Mindaz, amiről beszélünk, csak akkor érvényes, ha cselekszünk is. A következő konkrét feladatok állnak előttünk ehhez kapcsolódóan:
    Két kötetet kívánunk kiadni, az egyik egy népénektár, tehát a vallásos énekeink, a másik pedig egy népdalgyűjtemény. Hiszen a gyerekeknek újra meg kell tanulniuk énekelni. Ez a személyiségformálásuk szempontjából kulcsfontosságú.
    A másik idetartozó vállalásunk a mariazelli zarándoklat, amelyre jelenleg 500 jelentkező van.
    A következő fontos programunk a X. jubileumi kongresszusunk lesz. Igazság, igazságosság, szabadság. A Parlament felsőházi termében lesz ez a programunk. Estére egy színházlátogatást szerveztünk. A Nemzeti Színház Gobbi Hilda-termében lesz a Zoltán újratemetése c. darab a beregszászi társulat előadásában. Ide meghívást kapnak azok a fiatalok is, akik a társszervezeteink részéről, tehát a történelmi régiókból Budapesten tanulnak.
    Különös várakozással tekintünk a kassai konferencia elé, amelyet Pásztor Zoltán, kassai helynök atya szervez október 23. és 24. között.. A témája: Hogyan is tudják betölteni a keresztény értelmiségi küldetésüket az egyes szakmák képviselői.
Végül szeretnék beszámolni arról a beszélgetésről, melyet Balog Zoltánnal folytathattam minap. Eltökéltük magunkat az elnökségben, hogy visszajelzünk. Nyilvánvaló, hogy mi mindannyian jobboldaliak vagyunk, de azzal kell szembesülnünk, hogy éppen a mieinkkel kerülünk szembe számos ponton. Csak egyet említenék a számos anomália közül: a bürokráciának a túlburjánzása gyakorlatilag blokkolja az életet. Tiborcként mentem a miniszter úrhoz. Nem kioktatni, mint aki a partvonalról beszél, hanem közös érdekeinkről szóltam.
Lelkészekként beszélgettünk egymással, és ez nagyon jó volt. Nyilván arról az erkölcsileg is kifogásolható állapotról van szó, amelyben a kormány több tagja is leledzik. Beszélgetésünk eredménye az lett, hogy a KÉSZ-nek feladata és a jövőben programja egy iránymutatás megfogalmazása.
Szeretnék hálás köszönetet mondani Nektek, Mindannyiótoknak, nagy elismeréssel, nagy megbecsüléssel azért a munkáért, amelyet napról napra végeztek, hősiesen helyt állva a közért, a magyar nemzet egységéért, a keresztény misszióért. A Jóisten áldása legyen rajtatok!
A gazdálkodással kapcsolatos elmaradásokat nyilvánvalóan pótolni kell. A helyi csoportok kapnak majd támogatást. Több pályázatunkban is kértünk erre a célra támogatást. Szeretnénk a helyi csoportok munkáját anyagilag is támogatni.
    Az új honlapunkon minden helyi csoport fog lehetőséget kapni arra, hogy megmutassa magát. Ha valamelyik csoportnak nincs mondanivalója, nincs bemutatkozó anyaga, az látszani fog. Kérem, hogy éljetek ezzel a lehetőséggel. Fontos az is hogy gyakran látogassuk a honlapot és a jelujsag.hu-t is.
Szeretném kérni a csoportvezetőket, hogy igyekezzenek maguk jelen lenni a küldöttgyűlésen.
Ezt követően ismertette az idei országos programokat:
Tavaszi küldöttgyűlésünk Pápán lesz április 10-e és 12-e között.
Mariazelli zarándoklat - április 25.
Elnökségi ülések zajlanak minden hónapban
X. kongresszus, valamint este színházlátogatás (Nemzeti Színház) - szeptember 5-én
Országos engesztelő zarándoklat Pannonhalmán - október 10-én.
Őszi küldöttgyűlés Budapesten a Józsefvárosban - november 6. és 8. között
Kassai konferencia - október 23. és 24. között.
Még egy pályázatról szeretnék beszámolni. Az Európai Bizottság Európa a polgárokért címmel írt ki pályázatot. Ez szóba került a közös kárpát-medencei munkahétvégénken. Szeptember elseje a beadási határidő, és ezt kívánjuk benyújtani a társszervezetekkel közösen.
Többen felvetetették, lehetséges-e, hogy a KÉSZ- csoportok önálló jogi személyként működjenek?
     Válaszként hangzott el, hogy az elnökség többször tárgyalta, de hányan felelnének meg a bürokratikus követelmények sokaságának, hiszen az előző évről 67 csoportból mindössze 18 adott le hibátlan beszámolót a központnak. A vélemények is azt tükrözik, hogy maradjon egységben az egyesület.”
     A küldöttgyűlés első estéjén a szokásos baráti beszélgetés keretében a csoportok küldötteinek a beszámolói hangzottak el. Besenyi Vendel küldöttünk a jászberényi csoport tevékenységét mutatta be.”
A Pápai Keresztény Akadémia programsorozatának zárásaként Kövér László a rendszerváltás és az azóta eltelt 25 év tanulságairól tartott előadást.
     A küldöttgyűlésen jelen volt Papp László r.k. lelkész Marosvásárhelyről, és kéréssel fordult a készesekhez: (részlet)
„Tisztelt magyar Közösségek!
A székelyföldi Marosvásárhelyről bátorkodunk megkeresni Önöket. Közösségünk, a Mustármag megújulás szolgálat több mint 100 alkalommal szervezett zenei missziót, különböző értékközvetítő zeneművek bemutatásával Erdélyben és Magyarországon. Az egész világon elérhető Duna tévé is közvetítette két előadásunkat, a Hiszek a romokon címűt, valamint a Népemért vállalom zenés darabot. Ez utóbbi, Márton Áron Erdély püspökének életét foglalja össze.
 Azt tapasztaltuk, hogy Áron püspök alakja a mai embert is megszólítja. Ez hozta felszínre a gondolatot, hogy Márton Áron püspök életéről szóló nagyjátékfilmet készítsünk. Márton Áron életével hitelesített tanítása ma is korszerű, ma is élni tanít.
Mögéje ma is fel lehet sorakozni. Ez a kiindulópontja a róla tervezett nagyjátékfilmnek.
Márton Áron püspök jellemét nagy idők sorsfordító viharai formálták és próbálták meg.
Áron püspök a legkritikusabb történelmi korszakban népét a hit győzelmére vezeti.
Kivívja ellenségei csodálatát és népe tiszteletét. Életpéldája, tanítása ma is megerősít, a harsogó és versengő irányzatok zűrzavarában utat mutat. A Márton Áron szellemiségét valló magyar közösségek összefogásával és anyagi támogatásával készítenénk el a püspök életéről szóló nagyjátékfilmet. Ez a film, melynek költségvetése 1 millió euró, Erdély legkritikusabb történelmi korszakának küzdelmeit, ugyanakkor a legszebb erkölcsi győzelmeit hivatott szemléltetni.
Arra szeretnénk kérni közösségüket, hogy amennyiben lehetőségük engedi, népszerűsítsék környezetükben a film készítésének szándékát. Valamint arra kérjük, hogy anyagilag is támogassák a film létrejöttét akár egyénileg, akár közösségi szinten.
Bővebb információt a www.martonaronfilm.ro internetes oldalon találhatnak. Illetve elérhetnek bennünket a következő telefonszámon: 40-744 99 70 42, de kérdéseikkel keressenek bátran a kapcsolat@martonaronfilm.ro e-mail címen is.
U.i. Erre a célra létrehoztuk a Márton Áron Film Egyesületet. Adatai:
ASOCIATIA ARON FILM EGYESULET
Cím: Tîrgu-Mureş, Str. Călăraşilor nr.1
Adószám: CIF:33035501
Kont: OTP BANK ROMANIA SA - Tirgu-Mures, Ag. Piata Trandafirilor
Euro: RO69OTPV320000915978EU01
Forint: RO19OTPV320000915978HU01
Ron: RO15OTPV320000915978RO01,”
Köszönettel,
Papp László
r.k. lelkész
 
     Április 25-én több mint ötszázan vettek részt azon a zarándoklaton, amelyet a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége rendezett társszervezeteivel április utolsó hétvégéjén Mariazellben. Az ünnepi szentmisére a Kárpát-medence több pontjáról érkeztek zarándokok. Külön busz érkezett Kassáról, a Szent Gellért Pasztorációs és Oktatóközpontból, a Vajdaságból, a Keresztény Értelmiségi Kör szervezeteitől, valamint több KÉSZ helyi csoportból.
 
Ismét a helyi eseményekről:
 
Május 18-án, hétfőn 17 órakor prof. Barna Gábor előadása hangzik el: „Bálint Sándor, a szolgáló szeretet példaképe” címmel.
Június 18-án emlékezünk a szerzetesrendek feloszlatásának évfordulójára.
Július 20-án a hagyományos szalonnasütésre hívjuk kedves tagtársainkat.
A 2015. évi keresztény bálon Besenyi Vendel tagtársunk a Kapitányok Tanácsa által alapított HIT és HAGYOMÁNY díjat vehette át.
Április 3-án, a város napja alkalmából Bolla János emeritus jászkapitány, tagtársunk Pro Urbe Jászberény kitüntetésben részesült.
Mindkét kitüntetettnek, gratulálunk a megszolgált és megérdemelt elismeréshez.
2015. április 23-án elhunyt dr. Farkas Ferenc tagtársunk. A család fájdalmában osztozunk, emlékét kegyelettel őrizzük.
 
    Szeretnénk, ha a rendezvényeinken a részvételük az előzőekhez hasonló aktivitású lenne.
    Kérjük, Vidovich Lászlónénál a tagdíjakat mielőbb befizetni.
    Csoportunk weboldala naprakész, kérem, minél többen és gyakran klikkeljünk rá.
 
 
Tisztelettel: Dr. Suba György elnök
 
KÉSZ-HÍRLEVÉL a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jászberényi csoportjának tagsági értesítője. Megjelenik: évente háromszor. Szerkeszti: Dr. Suba Györgyné Tel/fax: 57/412−167 E-mail: subadoktor2@gmail.com
 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Jászberény, 2014