Tedd a jót!

XIV. Hírlevél - 2014. október


 
KÉSZ HÍRLEVÉL
JÁSZBERÉNY
 
 
XIV. évfolyam                                 2014. október
 
 
Kedves Tagtársaim!
 
A májusi hírlevelünk óta eltelt időszak eseményeit az alábbiakban kívánom Önökkel megosztani:
 
Május 19-én prof. dr. Barna Gábor egyetemi docens volt a vendégünk. Előadásának címe: „A mai hazai modern zarándokutak”.
Június 16-án az Új temetőben a szerzetesnővérek parcellájában emlékeztünk feloszlatásuk 64. évfordulóján.
Június 27-én a Nagyboldogasszony főplébániai közösségek elköszöntek Demeter Mátyás érseki tanácsostól a Szent István házban.
2014. június 29-én Demeter Mátyás érseki tanácsos 60 éves jubileumi miséje 10 órakor volt a főtemplomban. Távozása nagy veszteség számunkra!!!
Július 21-én tartottuk a hagyományos szalonnasütési összejövetelünket a plébánia kertjében.
2014. augusztus 1-jén emlékeztünk az első világháborúba vezényelt 29. honvéd gyalogezred jászberényi századára. A főtemplomban bemutatott szentmise után az első világháborús emlékműnél ünnepi beszédet mondott dr. Szakály Sándor történész. Közreműködtek a Berényi Színjátékos Társaság tagjai. Az ünnepség háziasszonya: Kondor Katalin, Jászberény város sajtóreferense volt.
Augusztus 16-án 1ÚTON NEMZETKÖZI ZARÁNDOKNAP A CSALÁDOKÉRT programhoz csatlakozva az Egynapos járóföldnyi szakaszon zarándokmenet szervezésébe kapcsolódtunk be. Egy lelki láncolatot alkotva a 25 fős csoport a jászberényi Barátok templomától indult. Az imákat, az énekeket Goda Gergő, az Egri Hittudományi Főiskola növendéke vezette.
Szeptember 7-én a Rozália-napi szentmise végén hatodik alkalommal került átadásra a KÉSZ által alapított Szent Rozália-díj. A kuratórium ez évben Csikó Péter, nyugalmazott harangozó, sekrestyés részére ítélte oda.
2014-ben a Jászok Egyesületével közösen, immár negyedszer csatlakoztunk az ARS SACRA (Szakrális Művészetek Hete) országos programjához. 
2014. szeptember 20-án hangverseny volt a Nagyboldogasszony-főtemplomban. Megnyitotta: Dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője. Közreműködtek:
- A jászberényi Nagyboldogasszony-főtemplom énekkara, vezetője Beniczki Béla kántor-karnagy
- Sucha Beskidzka-i Jasien kórus és a BIG BANG BAND zenekar. Karmester: Matgorzata Kubieniec.
2014. szeptember 22-én Pósa Lajos emlékkiállítás volt a városi könyvtárban.
A kiállítást megnyitotta: Dr. Novák István, a Jézus Neve-templom plébánosa, a katolikus iskolák főigazgatója. Közreműködtek: Jászberény Város Óvodai Intézményeinek óvodásai.
2014. szeptember 26-án 16 órakor „Mi szép a dal, ha szárnya kél!” Pósa Lajos emlékműsor volt a Szent István házban. A Pósa Lajos emlékezetei, emléktár” c. könyvet bemutatta a szerkesztő, Homoly Erzsébet, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi helyi szervezetének elnöke, a Felvidék.ma szerkesztője.
Közreműködtek:
- Lőrincz Aranka Sarolta, Szent Korona Emlékéremmel kitüntetett helytörténeti kutató, népénekes és az ipolybalogi CSEMADOK Bukréta hagyományőrző és átadó asszonyok csoportja.
- A Pósa család képviseletében verset mondtak: Czeglédy Botond, Czeglédy Levente és a jászberényi katolikus általános iskola tanulói: Urbán Richárd, Balla Edina, Jancsó Eszter.
A Pósa Lajos emlékkiállítás anyagának ide- és visszaszállításának alkalmából Nemesradnóton megkoszorúztuk Pósa Lajos szobrát, és tisztelegtünk Radnóti Miklós szobra emléke előtt is. Rimaszombatban az első világháborús emlékműnél helyeztünk el koszorút, majd október 6-a alkalmából csatlakoztunk az ottani ünnepséghez, és koszorúztunk. Vendéglátóink megszerveztek egy találkozót Rimaszombat alpolgármesterével. Beszélgetésünk alkalmával a kapcsolat bővítéséről is szó esett, amely alapján reményünk lehet a további találkozókra is. Támogatóink: Egri Főegyházmegye, Jászberény Város Önkormányzata, Jászberényi Nagy-boldogasszony Főplébánia, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Jászok Egyesülete, Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány. Köszönjük a támogatást.
A nyáron két tagunk kapott elismerést:
2014. június 15-én a Jászkapitányok Tanácsa által alapított HIT és HAGYOMÁNY díjat elsőként dr. Suba Györgyné tagtársunknak ítélték, és a magyar nemzeti kegyhelyen, Mátraverebélyben adták át.
2014. június 14-én Katona Katalin: A Jászberény-Tőtevény tanyai I. világháborús emlékmű keletkezésének története… c. munkája a JNSZM néprajzi és nyelvjárásgyűjtő pályázaton II. díjat nyert. Ezt a dolgozatot a Magyar Néprajzi Társaság II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázatán a zsűri kiválónak minősítette, és a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumában helyezte el.
      Szeptember 15-én Tábi István tagtársunktól vettünk búcsút. Emlékét kegyelettel őrizzük.
Szeretettel köszöntjük: Deli Julianna, Gerner Ferenc, Muhari Károly, Muhari Károlyné új tagjainkat.
      Október 27-én lesz a következő találkozónk. A jászárokszállási egyházközség képviselői érkeznek hozzánk Kiss Csaba plébános atya vezetésével.
 
 
KÉSZ-HÍRLEVÉL a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jászberényi csoportjának tagsági értesítője. Megjelenik: évente háromszor. Szerkeszti: Dr. Suba Györgyné Tel/fax:57/412-167 E-mail: subadoktor2@gmail.com
 
 
 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Jászberény, 2014