Tedd a jót!

Helyi csoport története


A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, mint ezt a neve is jelzi, keresztény civil szervezet. Spirituális és kulturális egyesület, amely nem politizál, egyetlen politikai pártnak sem kötelezi el magát, de véleményét igyekszik megfogalmazni. A keresztény értékeket felvállaló csoportosulásokat szimpátiájáról, támogatásáról biztosítja.
      A KÉSZ, mint egyesület 1989-ben alakult, a jászberényi csoportot 2000 decemberében alapítottuk. A csoport létszáma, a kezdetektől szinte állandóan növekvő, jelenleg 71 fő. Havi rendszerességgel találkozunk, a legkülönbözőbb témákban hallgatunk előadásokat. (Rendezvényeink listája a végén)
      Minden évben felvállalunk valami nagyobb lélegzetű rendezvényt vagy valami jelentős dolgot.
      A Jászok Egyesületébe az alapítást követően már beléptünk. Számtalan közös rendezvényünk van. Kapcsolatunk a kezdetektől kiegyensúlyozott, építő és gyümölcsöző.
      A KÉSZ Könyvek sorozatban négy könyvet jelentettünk meg: Sáros András: A jászberényi főtemplom története (2002); Sáros András: A jászberényi ferences templom története (2004), Sáros András: Jászberény műemlékei (2006), valamint Jászberény katolikus élete (2010). Jelenleg készül egy könyv, amely a jászberényi születésű és Jászberényben szolgálatot teljesített és teljesítő papok, szerzetesek, szerzetesnők, kántorok, harangozók stb. életét lesz hivatott bemutatni.
      Elindítottuk, és már ötször rendeztük meg a Jászok Egyesületével közösen az Egyházi Népénekes Találkozót 2003, 2005, 2007, 2009 és 2012-ben.
      A BIBLIA évében a Szentírás kézi másolását vállaltuk. Minden tagunk saját kézírásával egy-egy fejezetet másolt János evangéliumából külön díszes könyvecskébe 2008-ban.
      A KÉSZ országos küldöttgyűlését 2008. május 16. és 18. között nálunk, Jászberényben rendezték meg, mi voltunk a házigazdák. Ez alkalomból a negyedévente elkészített HÍRLEVÉL-nek egy külön kiadványában mutattuk be Jászberény város múltját, jelenét, templomait, hitéletét és nem utolsó sorban KÉSZ-csoportunkat is. Ekkor szentmisén emlékeztünk az 1950-ben Jászberényben működtetett szerzetes internálótábor lakóira, és a ferences rendház bejáratánál emléktáblát helyeztünk el az emlékükre.
      2009-ben emléktáblát állítottunk a ferences rend alapításának 800. évfordulója alkalmából.
Szent Rozália-díjat alapítottunk, amellyel olyan személyt szeretnénk elismerni, aki foglalkozásában, hivatásában keresztényi alázattal az egyházért, a városért és a Jászságért kiemelkedően sokat fáradozott.
Nemzetközi kapcsolataink szerények, de a lehetőségeink is.
      - 2003 óta állunk kapcsolatban a németországi (vechtai) Unitas Verbanddal. Az ő tevékenységük hasonló a miénkhez.
      - A szlovákiai Halicsban élő Szűz Mária Leányai szerzetesnővérek többször is ellátogattak hozzánk különböző alkalmakkor – nagyböjtben, advent idején – közös imádkozásra, keresztúti ájtatosságra stb.
      - 2010-ben alakítottuk ki a kapcsolatot a szlovákiai Palóc Társasággal. Közösen állítottunk emléktáblát Sajó Sándor költőnek, a Lehel Vezér Gimnázium (LVG) egykori tanárának. Versmondóink évente részt vesznek az Ipolyságon rendezett versenyeken. 2013-ban a költészet napja alkalmából Sajó Sándor gyűjteményes verseskötetének bemutatását a LVG-ben szerveztük meg.
      KÉSZ-csoportunk alapításának tízéves évfordulóját 2010-ben ünnepeltük. Ez alkalomból ünnepségsorozatot rendeztünk. Kiállításon mutattuk be a csoportunk tízéves munkáját reprezentáló tárgyi emlékeket (naplók, hírlevelek, KÉSZ Könyvek sorozat, kézzel másolt Biblia, fotók stb.). Szintén itt voltak láthatók a KÉSZ-tagok alkotásai is: festmények, ikonok, fafaragások, hímzések stb. Az évfordulóra egy tabló is készült, amelyen élő és elhunyt tagjaink kaptak helyet. A jubileumi ünnepség keretében a KÉSZ Könyvek sorozat legújabb kiadványát, a „Jászberény katolikus élete” című könyvet jelentettük meg.
2011-ben, 2012-ben, 2013-ban a Jászok Egyesületével közösen szerveztük meg az ARS Sacra Fesztivált (Nyitott templom éjszakája és a Szakrális Művészeti Hetek Fesztiválja).
      Kiemelten emlékeztünk hét ferences vértanúra, akik életüket adták a hitükért.  Delegációnk részt vett Kassán, a jászberényi születésű P. Kovács Kristóf vértanú tiszteletére állított emléktábla felszentelésén.
2013. március 3-án egy Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) nyertes pályázatnak, a KDNP-nek, a Jászok Egyesületének, dr. Dobos László nagylelkű támogatásának, a Jézus Neve-plébániának, P. Kálmán Peregrin rendházfőnöknek és a Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona közreműködésével állítottunk emléktáblát a hét ferences vértanúnak. Emlékükre a szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek nagyszámú segédlettel mutatta be, majd felszentelte az emléktáblát.
      Minden évben megemlékezünk a Jászberényben elhunyt szerzetesnővérekről, akik a jászberényi szeretetotthonban fejezték be életüket.
 
 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Jászberény, 2014