Tedd a jót!

Elnöki köszöntő


Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

      „A legnagyobb keresztény civil szervezet – egyesületi formában működve – Magyarországon. 1989-ben alapította dr. Csanád Béla professzor, a Hittudományi Akadémia gyakorlati teológia tanszékének rendes tanára. Az alapító 1996. november 25-én bekövetkezett halála után az egyesület dr. Osztie Zoltán plébánost, teológiai tanárt választotta elnökévé.

      Az egyesület igazi erejét a helyi csoportok alkotják, melyek száma 64, és mintegy 3000 tagot számlálnak. A csoportmunka kisugárzása is komoly társadalmi tényező. Minden városban vagy településen, ahol KÉSZ-csoport alakul, hamarosan meghatározó szellemi-lelki központ lesz.

      Az egyesület célja az evangelizáció, mely kettős tevékenységi kört jelöl ki számunkra. Egyrészt a saját tagságunk felé irányul, hogy valóban értelmiségi szinten ismerjék hitüket, és azt öntudattal képviseljék. Ennek érdekében előadás-sorozatokat, szabadegyetemeket, kerekasztal-vitákat szervezünk. Számos helységben a keresztény óvoda vagy iskola elindulása a KÉSZ-csoport kezdeményezésének és munkájának köszönhető.

      A másik irány pedig az evangélium, azaz Jézus Krisztus képviselete a közélet minden területén. Ennek legjobb fóruma a JEL című kulturális és spirituális folyóiratunk. Kulturális rendezvényeink, közéleti szerepvállalásunk, erkölcsi kérdésekben való megnyilatkozásaink, politikai fórumaink ennek jegyében fogantak. Szívügyünk még a magyarság létének és önbecsülésének támogatása. Ezért intenzív kapcsolatot tartunk fenn a felvidéki társszervezetekkel, a délvidéki magyar közösségekkel és az erdélyi magyarsággal, ahol líceumot épített a debreceni helyi csoportunk.

      Értelmiségi szervezet a KÉSZ, ami azt jelenti, hogy azokat az embertársainkat szólítjuk meg, akik sajátos (keresztény=krisztusi) belső, szellemi-lelki életet élő emberek. Nemcsak azok tartoznak tagjaink közé, akiknek diplomájuk van, hanem azok is, akik valóban élik az "írástudók felelősségét". A meghatározásban az ökumenikus vonás is benne van, hiszen mindaz, aki "krisztusi ember", vagyis eleven kapcsolata van Jézus Krisztussal, magáénak tudhatja szövetségünket.

      Célunk a továbbiakban még, hogy a szakmai munkát és a fiatalok megszólítását, illetve mozgósítását hatékonyabbá tegyük. Keressük a kapcsolatot más szervezetekkel vagy egyesületekkel annak érdekében, hogy a közéletben erőteljesebben képviseljük a keresztény alternatívát.

      A keresztény egyházak szociális tanítása határozza meg állásfoglalásunkat korunk égető társadalmi-szociális kérdéseivel kapcsolatban, amit sok esetben nyilatkozatokban teszünk közzé. Jól látható az eddig elmondottakból is, hogy a KÉSZ egy olyan tág keretet biztosít, melyet az egyes csoportok a maguk helyi adottságainak megfelelően töltenek meg tartalommal, értelmiségi kezdeményező erővel.”  […]

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egyik legnagyobb múltú helyi csoportja a jászberényi.

Az Anyaszentegyház ősi tapasztalata, hogy a vértanúk vére szenteket termő vetés. A város Újtemetője, az ország egyik legmegrendítőbb helyszíne azzal a 900-1000 egyforma sírkereszttel, amelyek az ide deportált, földi életük utolsó szakaszát itt élő szerzetesnővérek földi maradványait rejtik. Őket a kommunista diktatúra tette tönkre, sokszor fizikailag is kiirtva. Máig ható a pusztítás, amely az egész nemzet életét befolyásolta. De nem csak negatívan!

Életáldozatukból, szerzetesi életük önátadásából új élet fakadt. Ennek egyik virágzó hajtása a jászberényi KÉSZ csoport, amely folytatja leleményesen és a Szentlélek ihletével azt az evangelizációs munkát, melyet az elűzött szerzetesek végeztek. A párhuzam nem erőltetett, hiszen éppen a keresztény értelmiségiek állítottak emléket, avattak emléktáblát a ferences rendház oldalán, amely deportáló helye volt az elűzötteknek a szerzetesrendek feloszlatása után.

Kívánom, hogy a jászberényi KÉSZ tagtársak a vértanúk hősiességével, hűségével, áldozatos lelkületével az üdvhozó Isten kezében alkalmas eszközök legyenek!

 

 

 

Dr. Osztie Zoltán plébános,

a KÉSZ országos elnöke

 

 

 
 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Jászberény, 2014