Tedd a jót!

2014-es esztendő eseményei


2014. január 20-án megtartott közgyűlésen a 2013. év összegzése, és a 2014. év tervének tárgyalása, jóváhagyása volt napirenden.

 

2014. január 23-án egyházmegyei szentségimádáson vettünk részt a Szentkúti-templomban.

 

2014. február 10-én gróf Apponyi Albertre, Jászberény város aranydiplomás országgyűlési képviselőjére szentmisén emlékeztünk halálának évfordulója alkalmából.

 

2014. február 17-én civil csoportok fóruma volt. Szükségesnek tartottuk a keresztény civil szervezetek Jászberény kulturális életében betöltött szerepének a megfogalmazását.

 

2014. február 25-én Farkas Mátyás apát úrra, KÉSZ-csoportunk alapítójára szentmisén emlékeztünk.

 

2014. március 17-én előadás hangzott el a katolikus tábori lelkészi szolgálatról. Meghívott előadónk Kálinger Roland százados, tábori lelkész volt.

 

2014. április 10. és 12. között Hugyecz János, az Egri Szeminárium prefektusa nagyböjti lelkigyakorlatot tartott a három plébániatemplomban.

 

2014. április 18-án (nagypénteken) 15 órakor a keresztúti ájtatosságot a KÉSZ- tagság részvételével a főtemplomban végeztük.

 

2014. április 11. és 13. között tartották a KÉSZ küldöttgyűlését, amelynek házigazdája a KÉSZ százhalombattai csoportja volt. Csoportunkat Besenyi Vendel tagtársunk képviselte.

 

2014. május 19-én prof. dr. Barna Gábor egyetemi docens volt a vendégünk. Előadásának címe: „A mai hazai modern zarándokutak”.

 

2014. június 16-án az Új temetőben a szerzetesnővérek parcellájában emlékeztünk feloszlatásuk 64. évfordulóján.

 

2014. június 29-én Demeter Mátyás érseki tanácsos 60 éves jubileumi miséje 10 órakor volt a főtemplomban.

 

2014. július 21-én tartottuk a hagyományos szalonnasütési összejövetelünket a plébánia kertjében.

 

2014. augusztus 1-jén emlékeztünk az első világháborúba vezényelt 29. honvéd gyalogezred jászberényi zászlóaljára. A főtemplomban bemutatott szentmise után az első világháborús emlékműnél ünnepi beszédet mondott dr. Szakály Sándor történész. Közreműködtek a Berényi Színjátékos Társaság tagjai. Az ünnepség háziasszonya Kondor Katalin, Jászberény város sajtóreferense volt.

 

2014. augusztus 16-án 1ÚTON NEMZETKÖZI ZARÁNDOKNAP A CSALÁDOKÉRT programhoz csatlakozva az Egynapos járóföldnyi szakaszon zarándokmenet szervezésébe kapcsolódtunk be. Egy lelki láncolatot alkotva a 25 fős csoport a jászberényi Barátok-templomától indult. Az imákat, az énekeket Goda Gergő, az Egri Hittudományi Főiskola növendéke vezette. Az úticél végén a jászfényszarui Mindenszentek templomában szentmisével és szeretetlakomával zártuk a napot.

 

2014. szeptember 7-én a Rozália-napi szentmise végén hatodik alkalommal került átadásra a KÉSZ által alapított Szent Rozália-díj. Ez évben Csikó Péter nyugalmazott harangozó, sekrestyés részére.

 

2014-ben a Jászok Egyesületével közösen, immár negyedszer, csatlakoztunk az ARS SACRA (Szakrális Művészetek Hete) országos programjához.

 

2014. szeptember 20-án hangverseny volt a Nagyboldogasszony-főtemplomban, a helyei egyházi kórus és a lengyel testvérváros kórusának részvételével.

 

2014. szeptember 22-én Pósa Lajos emlékkiállításon vettünk részt a városi könyvtárban.

 

2014. szeptember 26-án 16 órakor „Mi szép a dal, ha szárnya kél!” Pósa Lajos emlékműsort rendeztünk a Szent István házban.

A Pósa Lajos emlékkiállítás anyagának ide- és visszaszállításának alkalmából Nemesradnóton megkoszorúztuk Pósa Lajos szobrát, és tisztelegtünk Radnóti Miklós költő emléke előtt is. Rimaszombatban az első világháborús emlékműnél helyeztünk el koszorút, majd csatlakoztunk az ottani október 6-i ünnepséghez, és koszorúztunk. Vendéglátóink megszerveztek egy találkozót Rimaszombat alpolgármesterével. Beszélgetésünk alkalmával a kapcsolat bővítéséről is szó esett, amely alapján reményünk lehet a további találkozókra is.

 

2014 októberében meglátogattuk Dombi Ferenc, dr. Medvegy János és Demeter Mátyás korábbi lelkipásztorainkat.

 

2014. október 27-én a jászárokszállási egyházközség képviselői érkeztek hozzánk Kiss Csaba plébános atya vezetésével.

 

2014. november 8-án Budapesten, Erzsébetvárosban tartották a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének küldöttgyűlését. Besenyi Vendel és Egressy András képviselte a csoportunkat.

 

2014. november 15-én vendégül láttuk a jászberényi református gyülekezet képviselőit. Mező István lelkész és Mező Istvánné Ildikó segédlelkészek mutatkoztak be. Reméljük, e lépésünkkel is segítettük a két felekezet közeledését.

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Jászberény, 2014