Tedd a jót!

2001-es esztendő eseményei


2001. január 8-án vezetőségi megbeszélés, elképzelések és azok megvalósítása a téma
 
2001. január 15-én a 2001. év tervezetének megvitatása (Rögzítettük, hogy havonta egyszer, minden harmadik hétfőn este 17 órakor találkozunk.)
 
2001. február 19-én
A Jászok Egyesületét dr. Dobos László ügyvivő mutatta be. Az elmélkedést Kontra Gábor káplán vezette.
 
2001. február 25-én, Mátyás-napkor, emléktáblát állítottunk néhai Farkas Mátyás apát úr emlékére.
 
2001. március 19-én dr. Lengyel Gyula esperes plébános tartott előadást „Az áldozat és az áldozatra nevelés napjaink keresztény életében” címmel.
 
2001. március 28-án készült el az első KÉSZ HÍRLEVÉL, szerkesztette dr. Suba Györgyné.
 
2001. április 20-21-én tartotta a KÉSZ ötödik országos kongresszusát a MTA dísztermében. Bennünket dr. Suba György és Vidovich László képviselt.
 
2001. április 23-án „A Miatyánk és a Hiszekegy néhány nyelvészeti tanulsága” címmel dr. Farkas Ferenc főiskolai tanár tartott előadást.
 
2001. május 5-én a debreceni KÉSZ-csoportot látogattuk meg, találkoztunk az ottani tagsággal. Dózsa László, a debreceni KÉSZ elnöke, Németh Béla és dr. Vincze Piroska mutatta be a várost.
 
2001. május 19-én Petőfiszálláson szervezték meg a KÉSZ országos zarándoklatot, amelyen Suba György, Suba Györgyné, Misi Éva vett részt.
 
2001. június 18-án „Ezekiel prófáta” - Racs Csaba előadása
 
Fájó szívvel búcsúztunk dr. Lengyel Gyula plébános atyától, akit az érsek úr Egerbe helyezett.
 
2001. szeptember 17-én „Meghurcolt jászsági papok” - Besenyi Vendel helytörténeti kutató előadása
 
2001. október 15-én „Milyen volt szőkeséged?” -  Dr. Farkas Ferenc főiskolai tanár előadása
 
2001. november 5-én „A vallásosság, a keresztény eszmék a népköltészetben” - Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, főiskolai docens előadása 
 
2001. december 17-én Adventi elmélkedés dr. Medvegy János plébános úr vezetésével
Tábi István javaslatot tesz Sáros András: A főtemplom története című kéziratának kiadására.
 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Jászberény, 2014